Mogućnost doobuke za kandidate koji već poseduju vozačku dozvolu

Pružamo i mogućnost doobuke za kandidate koji već poseduju vozačku dozvolu. Časovi za doobuku se održavaju na automobilu kandidata ili na automobilu auto škole u zavisnosti od želje kandidata.