Transparentana uspešnost naših kandidata

Prosek polaganja na teoretskom delu ispita (2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. i 2016. godine) je 1,2 dok je na praktičnom 2,2 pokušaja po kandidatu, što je značajno bolji prosek od gradskog proseka.